Nesodden kirke

Et lite stykke middelalderhistorie

Den nøyaktige alderen av Nesodden kirke er det ingen som vet. Det vi vet er at Nesodden kirke er en middelalderkirke, og at første skriftlige datering i historiske kilder finnes i Diplomatarium Norvegicum fra 1366.

Selve kirkebygget er bygget i granitt og gneis etter angloklassisk grunnplan som en enskipet langkirke. Det er ikke mulig å nøyaktig datere senere tilbygg men det er antatt at sakristi i øst og våpenhus i øst, som idag er bygget i tre, stammer fra senere tilbygg og restaurasjoner.

Innvendig er det gjort flere oppgraderinger og restaureringer i løpet av kirkens lange historie.  Det er antatt at altertavlen stammer fra 1715, og at den er skåret av Johan Jørgen Schram. Denne ble restaurert i 1920. Prekestolen ser ut til å være fra tidlig 1600-tall, og har mellom 1715 og 1920 gjennomgått flere endringer og malingsstrøk.

Døpefonten er noe av kirkens eldste inventar. Eksperter mener denne stammer fra 1100-tallet, basert på stil og utforming. Denne har i likehet med annet inventar gjennomgått flere runder med endringer, men ble i 1920 renset for overmaling, og fikk da utseendet den har i dag.

Ett av kirkens nyeste tilskudd er orgelet. Dette ble bygget av J.H. Jørgensen i 1950, og har 8 stemmer.

«Da kirken igjen ble tatt i bruk 29. august 1920 og kirkeklokkene atter klang over bygden og kalte folkene sammen til dets æreverdige gudshus, mens flaggene smeldte i den friske solgangsbris, var det en stor høytids og gledesdag for menigheten. Og den bøyet seg i kjærlighet og ærbødighet for den gamle kirke, hvor slegt etter slegt gjennom 750 år hadde gået inn for å søke styrke og fred.»

Berner, 1924.

Bildegalleri:

Fotografi: Leiv Bjerve

Kjekt å vite:

Nesodden kirke