Nesodden Kulturråd

Nesodden Kulturråd (NKR) er en uavhengig organisasjon og et kompetansefellesskap for kunst og kultur. NKR arbeider for å ivareta både det profesjonelle og det frivillige kunst- og kulturlivet på Nesodden. Vi samler og organiserer kunstnere, kulturarbeidere og kunst- og kulturinteresserte som bor i Nesodden kommune.

NKR jobber for en større vektlegging og verdsetting av kunstfaglig kompetanse i alle deler av det lokale kulturfeltet. Vi styrker kultursamarbeid, kommunikasjon og rolleforståelse mellom aktører i kulturfeltet, og jobber for å bedre kulturfeltets økonomiske vilkår.

ØYFORI-kunstnere på Nesodden – ØYFORI er en kunstnerløype og en visning av et utvalg profesjonelle kunstnere med arbeidssted på Nesodden, og inviterte gjester.

Besøk hjemmeside

Kjekt å vite:

Nesodden Kulturråd